Det är nästan lika mycket offshore vind som onshore vind! I den strategiska innovationsagendan för vindenergi och elnät till havs – ett industriperspektiv hänvisade vi redan till ett utkast från Stanford University. Den slutgiltiga rapporten om 139 länder och vad en gynnsam förnybar energimix kommer att innehålla kom alltså till ännu tydligare slutsatser: För svensk del prognosticerar de numera 36% landbaserad vindkraft och 30% havsbaserad vindkraft i energimixen (el, transport, värme/kyla, industri) för Sverige. Prognosen för långsiktiga arbetstillfällen i hela energisektorn har därmed förändrats också till betydligt högre jobbsiffror i både konstruktions- och drift-fasen. Vår uppskattning om arbetstillfällen inom havsbaserad vind, som delvis har baserats på denna studie, kan därmed anses vara mycket försiktigt.

Det är nu verkligen dags att se till att en stor del av den industriella utvecklingen för havsbaserad vindkraft landar i Sverige, där goda förutsättningar finns.