china-162389_960_720

Under vårt Subsea-event som anordnades med Business Region Göteborg, svarade DNV GLs Johan Gärdin, med bas i Shanghai, på frågor – bland annat om Kinas policy “Made in China 2025”.

”Nej, jag skulle inte tro att det föranlett någon formell analys från vår sida, även om vi läser femårsplanerna med intresse.

Men det står utom allt tvivel att Kina har som policy att vidta varje åtgärd som krävs för att minska teknologigapen och så småningom stå som självförsörjande och exportör på de flesta områden.

For att ta skeppsbyggeri och liknande områden, så finns det även där klara direktiv; all avancerad utrustning som nu måste köpas från utlandet skall kunna köpas från kinesiska tillverkare. Därmed inte sagt att inget kommer att importeras, det finns alltid utländska kunder som specificerar vissa leverantörer. Men det skall finnas ett kinesiskt alternativ, och så länge det finns prisfördel och dessa alternativ blir mer och mer etablerade, t.ex. genom att kinesiska redare, oljebolag m.fl. använder dem, så kan det bli ett skifte.

Man har insett att man saknar förmåga att själv konstruera avancerade offshoreplattformar t.ex. och under senare år har vi sett flera berömda konsulter köpas upp av kinesiska företag, t.ex. Basstech och Friede & Goldman.

Liknande utveckling har redan skett i Korea, och Kina har en starkare centralstyrning, så det är bara en tidsfråga. Det är olika i olika segment men den industriella muskeln i sin helhet är avsevärd. Självklart betyder de dåliga tiderna ett avbräck även för Kina, och det lär bli en radikal konsolidering, men det är fortfarande en tidsfråga.

Man ska absolut inte underskatta Kina därför att man uppfattar inte affärskultur på samma sätt som i USA eller Europa. Om en europeisk tillverkare finner det lättare att komma in på den kinesiska marknaden genom att sätta upp ett dotterbolag med tillverkning i Kina, innebär det bara en fördröjning av processen som till sist slutar med att kinesiska kopior kommer ut och dotterbolaget går omkull och säljs av för ett lågt pris till någon kinesisk köpare. Fullt normalt och en konsekvens av marknadsekonomi på Kinavis.”

För att läsa mer om “Made in China 2025”, klicka här för att komma till en artikel från Chinadaily.com.