Vad som startade som ett initiativ inom OffshoreVäst är nu på väg att bli verklighet. Testsite Skagerak är tänkt att bli ett demonstrationsområde för hållbar marin- och maritim innovation. Vi vill bygga ett partnerskap mellan teknikutvecklare, underleverantörer, forskning och offentlig verksamhet där aktörerna förutom OffshoreVäst är Lysekils Kommun, Uppsala Universitet, Göteborgs Universitet, Bohuslän Marin Energi samt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vi utvecklar nu erbjudandet och partnerskapet samt samarbetet med akademi och institut. Hur vill du vara med? Är du en framtida partner, leverantör av produkter och tjänster eller behöver du testa dina system och komponenter? Kontakta vår WP-ledare Anne Gunnäs, Lysekils kommun anne.gunnas@lysekil.se, 0523-613154.om

För mer information läs den framtagna foldern!

Läs gärna också intervjun om Testsite Skagerak med Anne Gunnäs på Maritima Klustrets hemsida