Den 23:e augusti besöktes OffshoreVäst och Västsvensk Subsea av en delegation från Brasilien för att utveckla gemensamma projekt och skapa nya samarbetsallianser. Åtta företag hade slutit upp för att lyssna till vad som händer inom Brasiliens olje- och gasmarknad. Sergio Ferreria från APEX berättade bland annat att man prognostiserar en fortsatt tillväxt och gärna ser fler samarbeten med svenska företag.

Efter föredragen fanns det utrymme för individuella möten, vilket nyttjades till fullo. Reflektionerna från deltagande företag var positiva och borgar för fortsatt samarbete.

Den brasilianska delegationen fick också möjlighet att under Sverigebesöket hälsa på ett par av OffshoreVästs medlemmar och imponerades av besöken och har bjudit in till fortsatta diskussioner i Brasilien.

brasilien-iii

Aloísio Nobrega, ONIP, berättar om affärsmöjligheter I Brasilien

Funderar ni på att etablera er på den Brasilianska marknaden? hör i så fall av er till oss i processledningen för OffshoreVäst så berättar vi mera.