Gör din röst hörd inom EU. Den Europeiska kommissionen utvärderar H2020-satsningen och behöver din hjälp för att göra det på bästa sätt.

Om du varit med i något Horizon 2020-projekt eller kanske av någon anledning avstått, ge dina synpunkter över vad som har varit bra och vad som varit mindre bra.

För mer information och för att komma till själva formuläret, klicka här!