Den 19 augusti uppmärksammade Sveriges Radio Sveriges framgång inom havsenergi, detta i Ekonomiekot. Man fokuserar på företagen Corpower Ocean, Minesto och Seabased dessutom förklaras det i korthet hur deras tekniker fungerar.

Vill du lyssna på klippet? Klicka här!