Ocean Energy Europe har valt Thierry Kalanquin (DCNS) och Simon de Pietro (DP energi) som kommer att dela ordförandeskapet kommande mandatperiod.  De båda kombinerar expertis från industriell tillverkning och utveckling av förnybar energi och tillsammans kommer de att verka för att leda den Europeiska havsbaserade förnybara energisektorn mot ökade marknadsförutsättningar.

Pressrelease från Ocean Energy Europe