I höst finns möjligheten att genom Miljöbron ta hjälp av studenter vid Göteborgs universitet för utveckling av ett miljöledningssystem. Studenterna arbetar med företagscase som en del av utbildningen. De utgår från ISO14001 men anpassar systemet efter ert företag.

Ni får hjälp att ta fram underlag för att på bästa sätt komma igång med arbetet.

Studenterna skapar:

  • miljöutredning
  • miljöpolicy
  • miljöplan
  • strategi
  • interna rutiner 

Kursen pågår mellan november till januari och deltagande är kostnadsfritt för dig som företag.

Läs mer och anmäl ditt intresse