Ni minns väl Waves4Power och deras boj som sjösattes i Runde, Norge? Nu kommer rapporter om att bojen klarat av 6 månader av hårda prövningar till havs, bland annat i form av 15 meter höga vågor. Waves4Power själva menar att bojen klarat sig utan en skråma och det är svårt att argumentera emot bildbeviset:

waves4power buoy rundeFoto: Waves4Power

Källor:

http://www.waves4power.com/w4p-news-updates/1706/

http://tidalenergytoday.com/2016/08/12/waveel-buoy-clocks-six-months-at-sea/