Seminarium fredagen 10 november 9.30-13.15

Dramatiska förändringar i teknik- och kostnadsutveckling för havsbaserad vindkraft förändrar förutsättningarna. Sannolikt blir havsbaserad vindkraft ett av de mest konkurrenskraftiga kraftslagen i nära framtid. Det är en möjlighet för södra Sverige att minska sitt elunderskott och få produktionen närmre konsumtionen. Men när kan det bli aktuellt att bygga havsbaserad vindkraft i Sverige igen? Vad kan dessa investeringar komma att innebära för Skåne? Var och när kommer jobbtillfällena?

Välkommen till ett seminarium i Trelleborg fredag 10 november med representanter som har mycket värdefull erfarenhet internationellt av havsbaserad vindkraft. Vi får olika inspel från spännande aktörer följt av en dialog med deltagarna. Moderator är Tanja Tränkle, RISE. Vi avslutar 12.30 med gemensam lunch. Seminariet är kostnadsfritt och arrangeras av Skånes vindkraftsakademi och OffshoreVäst, RISE, med stöd från Region Skånes miljövårdsfond.

Program

Utfasning av fossila bränslen kräver ökad förnybar energi – Mia Bodin, Analyschef Bodecker Partners

Trelleborg, hamnen och erfarenheterna av havsbaserade vindkraftsprojekt – Torgny Nilsson, Affärsutvecklare Trelleborgs hamn

E.ON’s vindkraftprojekt i södra Östersjön – lokal samordning och nytta – Lars Welander, Projektutvecklare Offshore, E.ON Climate & Renewables

Teknik- och prisutvecklingen globalt med havsbaserad vindkraft och varför Sverige? – Fredrik Andrén Sandberg, Senior Regulatory Advisor, DONG Energy (Örsted)

Näringslivsutveckling och tillväxt: Vad händer lokalt och regionalt? – erfarenheten från Vattenfalls projekt – Göran Loman, PhD, Offshore Developement, Vattenfall

Hur involveras lokalsamhället och varför? – Magnus Jiborn, Kustvind AB / Lunds universitet

Var: Malmrossalen, Hotel Magasinet, Hamngatan 9 i Trelleborg
När: fredagen 10 november 9.30-12.30, lunch 12.30-13.15
Hur: Anmäl er via knappen nedan senast 7 november. Kostnadsfritt, men no-show utan avanmälan debiteras med 300 kr inkl moms.

Frågor? Eller önskemål om specialkost? Kontakta Jakob Economou på 0728854945 / jakob.economou@kfsk.se