Vanliga frågor (FAQ)

Hur går jag med i OffshoreVäst?

OffshoreVäst kräver ingenting mer än ditt engagemang. Som standardformalia måste alla medlemmar skriva under ett kontrakt för att visa på en vilja till medverkan. Det är med andra ord inte en juridiskt bindande dokument.

Vill du ha mer information och gå med i konsortiet? Kontakta då Kerstin Hindrum eller fyll i följande formulär, så kontaktar vi dig

Välkommen!

Vad är en SIA (strategisk innovationsagenda)?

En strategisk innovationsagenda (SIA) är ett strategidokument som beskriver visioner, mål, strategier och hur man ska utveckla ett specifikt innovationsområde. Den ska vara gemensamt framtagen av områdets aktörer och beskriva utmaningar, utvecklingsbehov och möjligheter.

Mer information

Vad menas med WP1,WP2, etc.?

OffshoreVäst arbetar utifrån en struktur där vi delar in varje segment i olika workpackages (WP). Varje WP är sedan tilldelat ett nummer för att skilja dessa åt. Exempelvis har vi WP1 som berör Olja & Gas segmentet.

För mer information om våra olika WP, tryck här för att komma till vår projektsida.

Vad är Offshore Academy?
Inom Offshore Academy vill vi utveckla samarbetet mellan akademi, institut och industri. Det sker genom examensarbeten, utvecklingsprojekt och utbildningar framtagna i samarbete med företag och andra intresserade organisationer.
Share This