Strategiska partners

Gå med i OffshoreVäst

Nedan ser ni våra strategiska partners

Behöver du en kategorisering? besök vår engelska hemsida

CIAM Center for Industrial Asset Management
Gemensamt initiativ mellan Universitetet i Stavanger(UiS) och norska industriföretag. Målet är att göra industrins produktions- och processtillgångar mer kostnadseffektiva genom lärande och innovation.


CMT Center of Maritime Technologies
Coordinator of the network for research, development and innovation of the German maritime industry and science. Centre for Industrial Asset Management


Innovatum
Projektutveckling, näringslivskontakter, förnybar energi, hållbara transporter, produktionsteknik.


KEC – Karlskoga Engineering Cluster
Regional cluster where industry, universities and engineering companies work together – from innovation to complete systems or Products.


LIGHTer
En lättviktsarena som erbjuder teknologiutveckling, kompetensutveckling, forskarskola, nätverk, forum och mötesplatser.


Miljöbron
Ideell organisation i Västra Götaland med målet att verka för att skapa kontakter mellan högskola och näringsliv genom att förmedla konkreta, väldefinierade och tidsbegränsade projekt som studenter kan genomföra ute på företag.


Mundalgruppen
Företagsgrupp bestående av Mundal Båt AS, Mundal Subsea AS och Maritime Engineering AS. Polarforskningssekretariatet är en statlig myndighet med uppgift att samordna och främja svensk polarforskning.


SP Fire Research AS
Kompetansesenter som utfører branntester, dokumentasjoner, forskning og konsulenttjenester.


Svenskt Marintekniskt Forum (SMTF)
En ideell företagsdriven förening som samlar den marintekniska branschen. Målsättning att skapa ett forum som sammanför hela den maritima industrin och dess framtida utmaningar.


TechNetwork
Företagsförening, företagssamverkan, klusterssamverkan, omvärldsbevakning, kontaktnät, projektledning, projektfinansiering, kompetensutveckling, regional utveckling.


Volvo Technology (VTEC)
Utvecklar teknik och koncept för produkter och processer inom transport- och fordonsindustrin. Driver Strategiska program och expertfunktioner, deltar i nationella och internationella forskningsprogram.

Senast uppdaterad 2017-11-02