Finansiering

Det finns flera olika typer av finansieringsmöjligheter och vi har samlat några av dem. 

Möjligheter för havsenergisektorn från EIB (European Investment Bank)

Läs mer på Maritime Forum

Direkt till Event outputs

Se mötet via Webcast

Planeringsbidrag H2020

Små och medelstora företag har möjlighet att söka extra stöd i form av planeringsbidrag för ansökan till Horisont 2020. Läs mer om villkoren och de olika bidragen via länkarna nedan.

Vinnovas planeringsbidrag för att skapa en ansökan till EU:s forsknings- och innovationsprogram: För små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 (fd SMINT)

Energimyndigheten har inrättat ett planeringsbidrag. De företag och organisationer som är behöriga att ansöka om projekt inom EU:s program med energirelevans: Planeringsbidrag

För små och medelstora företag i Västra Götalandsregionen: Utlysning om stöd till förberedelse inför Horisont 2020

Små och medelstora företag kan få kostnadsfri rådgivning från ett supportkontor/konsortium att hitta till EUs anslag Horisont 2020. Det är en bredare satsning än tidigare och EU-rådgivarna finns på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Acreo Swedish ICT och Swerea IVF, Innventia, Sweden Bio, LTU Business (Luleå Tekniska Universitet), Uminova Innovation AB (Umeå) och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Mistra Innovation

Utlysningen ska bidra till att små och medelstora företag vågar satsa på innovativa idéer med hög risk, avsevärd potential och stort miljöinnehåll. Programmet har fokus på SMF (Små och Medelstora Företag) med produktion och/eller produktutveckling och med verksamhet i Sverige.

Forskningen, exempelvis i samarbete med forskningsinstitut, skall ha sitt fokus inom något eller samtliga av följande områden: Produktutveckling, konstruktion, produktion, produktstöd, underhåll och återvinning – allt med ett livscykelperspektiv för förbättrad miljöprestanda.

Resultaten av projekten ska direkt kunna användas av företagen och på det sättet öka deras konkurrenskraft, lönsamhet och underlätta tillväxten.

Mistra Innovation bygger vidare på programmet ProEnviro som Mistra drev under åren 2007 tom 2010.  Mer om programmet och 11 projekt som genomförts vid tidigare utlysningar kan du läsa om på deras hemsida

Tillväxtverket

Tillväxtverket – Affärsutvecklingscheckar för internationalisering Små företag kan söka stöd för förberedelse för internationalisering.

Läs mer

Swedish Cleantech – Tillväxtverkets officiella affärsplattform Webbplatsen fungerar som en rådgivnings- och finansieringsguide riktad till miljöteknikföretag som vill utvecklas och växa. På webbplatsen kan miljöteknikföretag se vilka stöd, lån och riskkapital som finns att söka samt få information om rådgivning för affärsutveckling och internationalisering.

Läs mer

FoU-kort

Västra Götalandsregionens FoU-kort är ett program för forskning och utveckling i små och medelstora företag.

”Under 2016 har små och medelstora företag i Västra Götaland möjlighet att få extra stöd för forskning och utveckling genom så kallade FoU-kort. Stödet ges till projekt och utvecklingsinsatser som bland annat ska stärka företagets internationella konkurrenskraft och bidra till en mer energieffektiv produktion och konsumtion.”

Läs mer på Västra Götalandsregionens hemsida

Connect2Capital 2015
Connect2Capital är en mötesplats som erbjuder tillväxtföretag, investerare och övriga i finansbranschen en chans att mötas på ett effektivt sätt.
Energimyndigheten och RISE

Jobbar du med energi i någon form kan det löna sig att ha koll på Energimyndigeten och RISE. Energimyndigheten kan ge finansiering. RISE kan ge stöd i olika ansökningsförfaranden och har forskningskomptens.

Läs mer

Affärsutveckling

Läs mer om utvecklingsmöjligheter för ditt företag nedan.

Ta steget in på en ny marknad med hjälp av Business Swedens exportrådgivning

Steps to Export International

Med hjälp av analysverktyget Steps to Export International™ Markets och Business Swedens regionala exportrådgivares stöd kan du på hemmaplan förbereda och utveckla ditt företags export.

Under 5 halvdagar lotsas du på ett systematiskt sätt igenom de viktigaste exportstegen inför en satsning på nya eller befintliga marknader. Teoretiska moment varvas med praktiska övningar och diskussioner, hela tiden med det egna företaget i fokus. Mellan de gemensamma gruppmötena coachas du av en personlig exportrådgivare.

Finns intresse bland flera av medlemsföretagen inom OffShoreVäst finns möjlighet att samordna mötena.

Business Sweden

Enterprise Europe Network

Nätverket som tar Europa till företagen

Enterprise Europe Networks viktigaste syfte är att ge stöd till små och medelstora företag och öka internationaliseringen som sedan ska leda till ökad tillväxt och förnyelse hos företagen.

Erbjuder kostnadsfria tjänster:

  • information och rådgivning
  • förmedling av internationella affärskontakter
  • service vid teknik- och forskningssamarbeten

Tillväxtverket är huvudfinansiär för Enterprise Europe Network i Sverige och koordinerar även verksamheten nationellt. Bakom nätverket i Sverige står 15 nationella och regionala näringslivsorganisationer.

Enterprise Europe Network består av organisationer i 53 länder. Läs mer om det europeiska nätverket genom att följa länken till höger. Enterprise Europe Network ingår i EU:s ramprogam för konkurrenskraft och innovation, CIP.

Läs mer på Enterprise Europe Networks hemsida eller här

Miljöbron

Miljöbron erbjuder företag kostnadsfri hjälp med att utveckla sitt miljö- och hållbarhetsarbete med hjälp av kompetenta och engagerade studenter som besitter de allra senaste kunskaperna och verktygen för att förbättra er verksamhet.
Den hjälp Miljöbron förmedlar till företag är kostnadsfri. De är en ideell förening och drivs utan vinstintresse med stöd av externa finansiärer.

Miljöbron vänder sig främst till små och medelstora företag i Västra Götaland och förmedlar studenter som hjälper företag samt andra organisationer med frågeställningar som berör miljö och hållbar utveckling.

Exempel på vad ditt företag kan få hjälp med; miljöutredning, energieffektivisering, produktutveckling, resvaneundersökning, avfallsfrågor, hållbar marknadsföring, miljöekonomi, miljörätt, kemikaliefrågor och miljöpolicy.

Läs mer