bild1 bild3-anne bild5

Den workshop om brand och brandsäkerhet i vindturbiner som hölls i Köpenhamn den 20 september var välbesökt. Företrädare från Vattenfall, Gamesa, Vestas och Enercon representerade vindindustrin. Experter inom brandsäkerhet, såväl från industri så som forskning fanns också på plats.

Läs mer

Share This