Grannländer tycker till om Sveriges havsplaner

Havs och vattenmyndigheten skriver att nio grannländer samt Åland tidigare i år fick möjlighet att ge respons på de första utkasten för Sveriges havsplaner. Alla deltog på mötet i Stockholm utom Ryssland och Norge. Nedan följer ett antal punkter som man kom fram till:...